Kees Verschuren
Wandkleden - Soft Bytes
Voorbeeld  Soft-Bytes2   'Kom op!'  Div.garens/staal  375 x 160 cm  2007


Voorbeeld  Soft-Bytes 4  VENEZIA 1  ±375 x 165  viscose/aluminium  2006

NB:     ALLE AFBEELDINGEN:   Home / Werk / Wandkleden  Soft-Bytes


SOFT-BYTES is de verzamelnaam voor een serie presentaties van eigentijdse monumentale wandkleden                  

De naam Soft-Bytes verwijst naar de digitale productie van de werken, zowel in het ontwerp als het weven ervan in de modernste jacquard-techniek.
De bindingen in de weefsels vertonen veel overeenkomst met de bytes in de opbouw van het digitale beeld.
Uitgangspunten voor de ontwerpen zijn eigen schetsboek-notities, tekeningen, eigen foto- en gevonden fotomateriaal [media, internet].
Soft-Bytes 1
werd ingericht in de grote zaal van de RAM-Foundation [Rotterdam, 2006] met 8 grote en middelgrote werken, sommige aangevuld met plastische         elementen [brons, staal, alu]. Zie Portfolio.
Soft-Bytes 2
omvat inmiddels ± 20 werken onder de titel
L’Anti-chambre de Mr. J-A.D. Ingres, peintre
'In de wachtkamer van de romantische, neo-klassieke schilder van ondermeer de loomste naakten uit de kunstgeschiedenis, wachten modellen op hun beurt om te poseren. Door de nauwgezette werkwijze van de Meester van de High-Society-erotiek, neemt het wachten dagen en dagen in beslag. De vrouwen, van gevarieerde sociale pluimage, wisselen verhalen uit en beelden hun dagelijkse bezigheden, verlangens en fantasiën op vrijmoedige, weinig       verhullende, soms vulgaire wijze uit in pantomime.
Hierbij bespied door de assistent van de meester, die schetsen makend     aanleidingen zoekt voor eigen composities....' Zie hiernaast: 'Kom op!'

De werken worden nog afgewerkt c.q. bewerkt. tot najaar 2009.
Er wordt onderhandeld / gezocht naar geschikte expositie-mogelijkheden:   de afmetingen varieëren tussen 160 x 180 en 600 x 440 cm.
Suggesties graag naar info@keesverschuren.nl

Soft-Bytes 3
In voorbereiding: een serie werken met de werktitel 'Modern Lijden' in 14 staties, naar analogie van de Passie van Christus. Start uitvoering voorjaar 2010.
Ambitie: presentatie van 12-14 wandkleden [500 x 300 cm] in een kerk aan het Zattere te Venetië tijdens de Biënnale van 2011.
Participatie is mogelijk door voor-financiering, waardoor men het eerste ex. van de oplage tegen kostprijs verwerft. Aflevering na de expositie.
Inlichtingen via info@keesverschuren.
Nog geen foto's beschikbaar.

Soft-Bytes 4
Een serie wandkleden met de werktitel: Onzichtbare Steden [naar I.Calvino].
Eigen schetsen, foto's en aantekeningen van Venetië zijn uitgangspunt voor beeldbewerkingen, die onzichtbare aspecten, belevingen en relaties van de stad-der-steden visueel maken. Zie VENEZIA 1 hiernaast